ΙΚΑ: Aυξημένα για πρώτη φορά τα έσοδα του ΙΚΑ τον Ιανουάριο του 2014

ΙΚΑ: Aυξημένα για πρώτη φορά τα έσοδα του ΙΚΑ τον Ιανουάριο του 2014

Οι εισπράξεις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) τον Ιανουάριο του 2014 ανήλθαν στο ποσό των 824.471.936,34 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Οργανισμού.

Το ποσό αυτό είναι αυξημένο σε ποσοστό 4,4% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του Ιανουαρίου του 2013.

Επίσης, οι εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Ιανουάριο του 2014, ανήλθαν στο ποσό των 94.066.697,90 ευρώ και είναι αυξημένες σε ποσοστό 43,3% σε σχέση με αυτές του Ιανουαρίου 2013.

Αύξηση εσόδων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον μήνα Ιανουάριο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά από το 2009, ενώ στελέχη του υπουργείου Εργασίας αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στην εφαρμογή των νέων ιδιαίτερα αυστηρών προστίμων, για την αδήλωτη εργασία.