Ελληνική Προεδρία: Στόχος η κινητοποίηση των ΜμΕ τροφίμων στην έρευνα

Ελληνική Προεδρία: Στόχος η κινητοποίηση των ΜμΕ τροφίμων στην έρευνα

Η έρευνα και η καινοτομία για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού κλάδου Τροφίμων θα αποτελέσει αντικείμενο διήμερου συνεδρίου που διοργανώνει η ελληνική Προεδρία, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG RTD) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 10 και 11 Μαρτίου 2014.

Το Συνέδριο υποστηρίζουν η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life» και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι επιπτώσεις από τις αλλαγές σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα -από την πρωτογενή παραγωγή έως την υγεία του καταναλωτή- λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των σχετικών πολιτικών της ΕΕ, την αειφορία και τα μέτρα στήριξης της αγοράς για καινοτόμα προϊόντα διατροφής και διαδικασίες.

trofima salamia 350

Θα αξιολογηθεί η συμβολή των επιτυχημένων ευρωπαϊκών έργων και των υφιστάμενων συνεργιών στη διαμόρφωση των μελλοντικών προτεραιοτήτων έρευνας στο πλαίσιο του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 (2014-2020). Θα διευκρινιστεί πώς το νέο Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία -ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020- θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του κλάδου των Τροφίμων.

Σκοπεύει δε, να ευαισθητοποιήσει τη βιομηχανία τροφίμων και ειδικότερα τις μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις για τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης και θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες, που υποστηρίζονται από την ΕΕ. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014. Για το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν α επισκέπτονται την ιστοσελίδα: http://ec.europa. eu/research/bioeconomy/pdf/agrifood-programme-1011032013_en.pdf