Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με μικτές τάσεις

 Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με μικτές τάσεις

Με μικτές τάσεις έκλεισαν τα χρηματιστήρια.

Ακολουθεί πίνακας με την τελική διαμόρφωση (κλείσιμο) των δεικτών δυτικοευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, την αριθμητική διαφορά και την ποσοστιαία μεταβολή ως προς το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο.

xrxrxrxrx