Μείωση 3,9% στις εξαγωγές οκταμήνου

Μείωση 3,9% στις εξαγωγές οκταμήνου

Πτωτικά κινήθηκαν οι εισαγωγές και οι εξαγωγές κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014, με το εμπορικό έλλειμμα να παρουσιάζει αύξηση 5,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).


Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων διαμορφώθηκε στο ποσό των 31.252,3 εκατ. ευρώ έναντι 31.306,6 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 0,2%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.277,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών διαμορφώθηκε στο ποσό των 17.709,9 εκατ. ευρώ έναντι 18.433,0 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,9%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 330,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,0%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014 ανήλθε σε 13.542,4 εκατ. ευρώ έναντι 12.873,6 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,2%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.607,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,3%.

Όσον αφορά στον Αύγουστο του 2014, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων διαμορφώθηκε στα 3.285,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 16,3% σε σχέση με πέρυσι. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 300,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών διαμορφώθηκε στα 2.055,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 70,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,9%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε σε 1.230,0 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 29,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 229,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,3%