Οι ελληνικές τράπεζες στις καλύτερα ανακεφαλαιοποιημένες της Ευρώπης

Οι ελληνικές τράπεζες στις καλύτερα ανακεφαλαιοποιημένες της Ευρώπης

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν πως οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας μας είναι ανάμεσα στις καλύτερα ανακεφαλαιοποιημένες της Ευρώπης.

Οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες υπερκαλύπτουν τους όρους κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Βασιλεία ΙΙΙ.

Το 2013, μετά από την μεγαλύτερη αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος σε επίπεδο πιστωτικών ιδρυμάτων που οδήγησε στον σχηματισμό των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με τη σημερινή τους μορφή, ολοκληρώθηκαν οι αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων (ΑΜΚ) με την συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), συνολικού ποσού περίπου 26 δισ. ευρώ.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2014, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες άντλησαν, μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου περί των 8,3 δισ. ευρώ.

Οι επιτυχημένες ΑΜΚ επέτρεψαν, την εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων για τη θωράκιση των ελληνικών τραπεζών εν όψη των stress test της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα επιβεβαιώνουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Επίσης την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές για άντληση ρευστότητας με κόστος χαμηλότερο - σε ορισμένες περιπτώσεις - από το αντίστοιχο του Ελληνικού Δημοσίου και τη σηματοδότηση από μέρους των αγορών της αρχής του τέλους για την ελληνική δημοσιονομική κρίση.

Ταυτόχρονα, η διευρυμένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις τράπεζες επιτρέπει την σταδιακή επιστροφή των ποσών που έχει δανειστεί από το Ελληνικό Δημόσιο και συνεπώς, την σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους.

Ο τραπεζικός τομέας λειτουργεί πλέον σε στέρεες βάσεις και οι τράπεζες, όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη μπορούν να διαδραματίσουν το ρόλο που τους αναλογεί για την ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας.