ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣτΕ: Συνταγματικος ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

ΣτΕ: Συνταγματικος ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Συνταγματικό και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), κρίθηκε το σύστημα επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) με πιλοτική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα, με την υπ΄ αριθμ. 532/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκε ότι ο ΦΑΠ δεν είναι αντίθετος στις συνταγματικές επιταγές περί ισότητας (άρθρο 4 Συντάγματος), κ.λπ., αλλά και ούτε αντιβαίνει τους κανόνες της ΕΣΔΑ. Άλλωστε, σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, για τον προσδιορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας λαμβάνονται υπόψη γενικά και αντικειμενικά κριτήρια (τιμές εκκίνησης, επιφάνεια ακινήτου, κ.λπ.), ενώ προβλέπονται απαλλαγές από το φόρο για μη εκμεταλλεύσιμα ακίνητα, αφορολόγητο πόσο μέχρι 200.000 ευρώ, κ.λπ.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, υπογραμμίζεται στην απόφαση, η επιβολή του ΦΑΠ «δεν υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη» να διαμορφώνει το φορολογικό σύστημα και να καθορίζει τον ενδεδειγμένο τρόπο φορολογήσεως διαφόρων κατηγοριών φορολογικών στοιχείων και επομένως δεν παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις. Επίσης, αναφέρουν οι δικαστές, «δεν υπάρχει φορολογική εξομοίωση του ψιλού κυρίου του ακινήτου με τον επικαρπωτή». Και αυτό γιατί η φορολογική επιβάρυνση του ψιλού κυρίου με τον ΦΑΠ είναι μειωμένη σε σχέση με εκείνη του επικαρπωτή.

Σημειώνεται ότι στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει φορολογούμενος και ζητούσε να ακυρωθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ φυσικών προσώπων των ετών 2011 και 2012.