ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθάκης: Ακυρώνεται ο διαγωνισμός του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος

Σταθάκης: Ακυρώνεται ο διαγωνισμός του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος

Ακυρώνεται ο διαγωνισμός για την ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικού τμήματος Πάτρα - Πύργος,με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργου Σταθάκη, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου ο τρόπος δημοπράτησης του έργου, παράλληλα με την ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το σκεπτικό είναι πως, με βάση την ειδική διάταξη 46516/2014, το έργο εγκρίνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία πριν την οριστική έγκριση του φακέλου μεγάλου έργου στην ΕΕ.

Αναφέρει πως πρόκειται για παρέκκλιση, με απόφαση του τότε υπουργού ΠΟΜΕΔΙ, ώστε το στάδιο της κατάθεσης των προσφορών να μην είναι ενιαίο αλλά να διαιρείται σε 2 διακριτά επί μέρους στάδια.

Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί ο τρόπος δημοπράτησης του έργου σε συνδυασμό με την ένταξη του στο ΣΕΣ 2014-2020 για να είναι δυνατή η δημοπράτηση του σε ενιαίο στάδιο (χωρίς την εφαρμογή παρέκκλισης), το οποίο θα συμβάλλει στο να συντμηθεί ο χρόνος δημοπράτησης και επιπλέον να συνεκτιμηθούν οι πιθανές τροποποιήσεις των τευχών δημοπράτησης ύστερα από την Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας ΜΕΤΚΑ.

Υπενθυμίζεται πως το οδικό τμήμα Πάτρας- Πύργου ήταν μέρος της Ολυμπίας Οδού, με προϋπολογισμό 443 εκατ. ευρώ.