ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρομπόλης: Νέα μέτρα περικοπών θα αποτελούσαν καταστροφή

Ρομπόλης: Νέα μέτρα περικοπών θα αποτελούσαν καταστροφή

«Ναι» στην ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων και την επανεξέταση των πρόωρων συντάξεων που χορηγούνται ειδικότερα μέσω των προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες, λέει ο επιστημονικός σύμβουλος για Ασφαλιστικά θέματα Σάββας Ρομπόλης που έχει την ευθύνη εκπόνησης της μελέτης για τη δημιουργία του Ταμείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επιστημονικός σύμβουλος για Ασφαλιστικά θέματα μιλάει αποκλειστικά στο Newsbomb

Μιλώντας στο Newsbomb.gr ο Σάββας Ρομπόλης τονίζει ότι τυχόν νέα μέτρα μείωσης των συντάξεων θα αποτελούσαν οικονομική και κοινωνική καταστροφική! Ταυτόχρονα υπογραμμίζει πως η μόνη λύση που έχει απομείνει για την μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού, δεν είναι η περαιτέρω μείωση των συντάξεων, αλλά η χρηματοδοτική ενίσχυσή του δια μέσου του Ταμείου Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνέντευξη στον Ανδρέα Πετρόπουλο

Ερ. Οι δανειστές πιέζουν για τη λήψη νέων μέτρων στο Ασφαλιστικό και μάλιστα σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, δηλαδή ζητούν νέες περικοπές. Πως πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση;

Ρομπόλης: Θεωρώ ότι οι προτάσεις των εκπροσώπων των δανειστών στο Ασφαλιστικό (πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ενοποιήσεις ταμείων και ρήτρα μηδενικού ελλείμματος) στη σημερινή κατάσταση οικονομικής και κοινωνικής ασφυξίας που βρίσκεται μετά από 5 χρόνια λιτότητας το Ασφαλιστικό Σύστημα είναι εκτός πραγματικότητας. Και αυτό γιατί οι αποδόσεις αυτών των μέτρων και η συμβολή τους στην οικονομική αναζωογόνηση του Συστήματος είναι περιορισμένες, πέρα από το γεγονός ότι θα επιδεινώσουν περαιτέρω το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων.

Επομένως μια υπαναχώρηση σε μέτρα νέα περικοπών θα ήταν και από άποψη οικονομική και κοινωνική πραγματικά καταστροφική!
Με βάση τα δεδομένα αυτά η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης θα πρέπει να διατυπωθεί σε δύο επίπεδα: Σε πρώτο επίπεδο να αποδείξει την βραχυχρόνια και μακροχρόνια αναποτελεσματικότητα των απαιτήσεων των δανειστών και σε δεύτερο επίπεδο να διατυπώσει με ποσοτική τεκμηρίωση τους όρους και τις συνθήκες της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας οικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικής αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ερ. Υπάρχουν ωστόσο οι προτάσεις για ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων και δραστικού περιορισμού των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Επ' αυτών πως πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση;

Ρομπόλης: Αναφορικά με τις ενοποιήσεις απαιτείται σήμερα η κυβέρνηση να ξεκινήσει την ποιοτική αξιολόγηση των μέχρι σήμερα ενοποιήσεων που έχουν συντελεστεί στην Κοινωνική Ασφάλιση. Σε ό,τι αφορά το θέμα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων απαιτείται ο περιορισμός τους ειδικότερα στις εθελούσιες εξόδους συγκεκριμένων κλάδων και επιχειρήσεων (ΔΕΚΟ Τράπεζες οι οποίες μέχρι σήμερα επιβάρυναν με σημαντικές δαπάνες τα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το 2015 το μέσο πραγματικό έτος συνταξιοδότησης στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα είναι 63ο έτος με συμβατικό έτος συνταξιοδότησης το 67ο έτος. Επομένως αποδεικνύεται ότι ο περιορισμός των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων θα πρέπει να αφορά στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ερ. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι εντός του 2015 θα μπουν οι βάσεις για μια νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι άξονες και οι στόχοι της;

Ρομπόλης: Θεωρώ ότι οι βασικοί άξονες της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι η ανασύσταση του αποθεματικού κεφαλαίου και η οργανωτική, λειτουργική ανασυγκρότηση της κοινωνικής ασφάλισης, αποκατάσταση του δημόσιου και αναδιανεμητικού και καθολικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Οι στόχοι μιας τέτοιας στρατηγικής συμπυκνώνονται στην εξασφάλιση της μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ οικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικής αποτελεσματικότητας , δηλαδή μακροχρόνια επάρκεια πόρων χρηματοδότησης, αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων, διαγενεακή αλληλεγγύη.

Ερ. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει δρομολογηθεί η δημιουργίας ενός «κουμπαρά» για τις μελλοντική χρηματοδότηση με τη δημιουργία του Ταμείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ρομπόλης: Βασική προϋπόθεση άμβλυνσης της οικονομικής ασφυξίας που παρατηρείται στην κοινωνική ασφάλισης είναι η είσπραξη των οφειλών που έχει ήδη δρομολογηθεί, και, η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής. Παράλληλα βασική προϋπόθεση της ανασύστασης του αναγκαίου αποθεματικού κεφαλαίου αποτελεί η δημιουργία και η άμεση ενεργοποίηση του ταμείου Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στην κατεύθυνση αυτή οι νέοι πόροι μπορούν να προέλθουν από έσοδα που αφορούν: Α) στην αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, β) στη μελλοντική αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, γ) στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, δ) τις δημόσιες προμήθειες , ε) σε φορολογικά και άλλες κατηγορίες προστίμων, ζ) στα κέρδη από τυχερά παιχνίδια και η) από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).

Ερ: Πόσο υπολογίζεται ότι θα αποδώσουν αυτοί οι νέοι πόροι για την χρηματοδοτική ενίσχυση του Ασφαλιστικού;

Ρομπόλης: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γ.Δραγασάκη και σε συνεργασίας με τον αναπ. υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ.Στρατούλη, η εκπόνηση μελέτης που έχω την επιστημονική ευθύνη ποσοτικού προσδιορισμού των σημερινών και μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών της Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και της κάλυψης των αναγκών αυτών. Στόχος είναι η μελέτη αυτή να αξιοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση κατά τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές τον προσεχή Ιούνιο. Με τον τρόπο αυτό θα αποδειχθεί η εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος να συντελεστεί μια περαιτέρω μείωση των συντάξεων κυρίων και επικουρικών.

Ερ. Στις εκτιμήσεις σας για την χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού με νέους πόρους έχετε συνυπολογίσει τις απώλειες του συστήματος κατά την τελευταία πενταετία; Για παράδειγμα ποιες άλλες απώλειες υπάρχουν πέρα από κούρεμα του PSI;

Ρομπόλης: Έχουμε υπολογίσει ότι οι απώλειες από το PSI (2012) ήταν 12,5 δις ευρώ με αποτέλεσμα το αποθεματικό κεφάλαιο το 2013 να μειωθεί στα 4,5 δις ευρώ και το 2014 στα 3,5 δις ευρώ από 27 δις ευρώ που ήταν το 2010. Επίσης οι συνταξιοδοτικές δαπάνες από 33 δις ευρώ το 2010 μειώθηκαν σε 22 δις ευρώ το 2014! Ταυτόχρονα η κρατική επιχορήγηση μειώθηκε από 18, 9 δις ευρώ το 2010 σε 8,6 δις ευρώ το 2014. Επομένως αποδεικνύεται πως η μόνη λύση που έχει απομείνει για την μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού, δεν είναι η περαιτέρω μείωση των συντάξεων, αλλά η χρηματοδοτική ενίσχυσή του δια μέσου του Ταμείου Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης.