ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι του ΙΚΑ μένουν εκτός ρύθμισης των 100 δόσεων

Ποιοι συνταξιούχοι του ΙΚΑ μένουν εκτός ρύθμισης των 100 δόσεων

Η υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών για τις 100 δόσεις, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις που ήδη υπάρχει συμψηφισμός οφειλών με χορηγούμενες παροχές και πιο συγκεκριμένα με συντάξεις.

Σύμφωνα με γενικό έγγραφο του ΙΚΑ τονίζεται ότι οι συνταξιούχοι, που είναι παράλληλα και οφειλέτες προς το Ταμείο, στην περίπτωση που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία συμψηφισμού της οφειλής τους με τις συντάξεις που λαμβάνουν, τότε χάνουν το δικαίωμα να υπαχθούν στις διατάξεις της νέας ρύθμισης.

Η αιτία για αυτή την αδυναμία είναι ότι έχουν προϋπολογιστεί τόκοι στο ποσό της οφειλής και τώρα που έχει ξεκινήσει η διαδικασία του συμψηφισμού, δεν μπορούν να απαλειφθούν.

Οι τόκοι αυτοί έχουν υπολογιστεί στο σύνολο της οφειλής και δεν αποτελούν ούτε προσαύξηση, ούτε πρόσθετο τέλος, επί του οποίου θα μπορούσε να γίνει έκπτωση, με βάση τις διατάξεις που διέπουν τη νέα ρύθμιση.