ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλειστές τράπεζες: Παραμένει το όριο αναλήψεων στα 60 ευρώ - Έως και τη Δευτέρα η τραπεζική αργία

Κλειστές τράπεζες: Παραμένει το όριο αναλήψεων στα 60 ευρώ - Έως και τη Δευτέρα η τραπεζική αργία

Κλειστές έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα παραμείνουν οι Τράπεζες, ενώ στα 60 ευρώ παραμένει το ποσό που μπορεί να πάρει κάποιος από τα ΑΤΜ των τραπεζών, σύμφωνα με υπουργική απόφαση.

 

Συγκεκριμένα, η απόφαση «Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής» προβλέπει ειδικά για τους συνταξιούχους που δεν διαθέτουν κάρτα και πήραν την προηγούμενη εβδομάδα 120 ευρώ, ότι μπορούν να πάρουν άλλα 120 για δεύτερη φορά.

Δηλαδή, όσοι πήραν ήδη τα 120 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα, θα μπορέσουν να πάρουν και πάλι άλλα τόσα. Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους από ασφαλιστικά ταμεία του εξωτερικού.

H ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους ανέργους.

Διαβάστε την απόφαση:

1. Παρατείνεται έως και 13 Ιουλίου 2015 η διάρκεια της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), όπως ισχύει και παρατάθηκε με την την αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση τραπεζικής αργίας» (Β΄1391).
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι τη λήξη της τραπεζικής αργίας, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και ισχύει και των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, δύναται να πραγματοποιούνται από τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν για το σκοπό αυτό οι ακόλουθες πράξεις:
α. Η μετατροπή, με αίτηση του δικαιούχου, σε ευρώ ποσού σύνταξης καταβαλλόμενης σε ξένο νόμισμα από ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού, η μεταφορά αυτού του ποσού σε άλλο υπάρχοντα καταθετικό λογαριασμό του ίδιου δικαιούχου και η άπαξ ανάληψη από αυτόν ποσού μέχρι εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
β. Η άπαξ καταβολή του συνολικού ποσού συντάξεως εκατόν είκοσι (120) ευρώ σε κάθε δικαιούχο.
γ. Η άπαξ καταβολή συνολικού ποσού εκατόν είκοσι (120) ευρώ στα πρόσωπα της παρ. 1 της αρ. ΓΔΟΠ 0000929ΕΞ2015/ΧΠ 2243/2.7.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄1343).