ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γενικόλογη απάντηση Μοσκοβισί στην ερώτηση Παπαδημούλη για το χρέος

Γενικόλογη απάντηση Μοσκοβισί στην ερώτηση Παπαδημούλη για το χρέος

Στάση αναμονής στο ζήτημα της παράτασης περιόδου χάριτος και αποπληρωμής του ελληνικού δημόσιου χρέους κρατά ο Επίτροπος Μοσκοβισί απάντώντας στην ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη σχετικά με την αναδιάρθρωση του Δημόσιου Χρέους

Κλειστά τα χαρτιά του κρατάει ο Επίτροπος Μοσκοβισί για το ελληνικό χρέος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη. Παραμένει σε στάση αναμονής της πρώτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος ενώ συνδέει τα αποτελέσματα της και με την συζήτηση που θα ανοίξει στην συνέχεια.

Παράλληλα παραπέμπει στην δήλωση του Eurogroup της 14ης Αυγούστου σχετικά με τα πιθανά πρόσθετα μέτρα βελτίωσης της βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Στην ερώτηση του ο Δημήτρης Παπαδημουλης απευθυνόμενος προς τον κ. Moscovici, αφού υπογράμμιζε την γενική συμφωνία της Ευρωπαικής Επιτροπής, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ περί μη βιωσιμότητας του χρέους (όπως προκύπτει και από την αξιολόγηση της 10.07.2015 άλλα και την Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους στις 26.06.2015), έθετε τα εξής ερωτήματα:

· Ποιο είναι το ύψος της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που, κατά την Επιτροπή, είναι αναγκαίο για να γίνει βιώσιμο;
· Ποιες τεχνικές αναδιάρθρωσης θεωρεί πιο αποτελεσματικές και ποιο χρονοδιάγραμμα θα προτείνει;
· Συμμερίζεται τη θέση του ΔΝΤ για μεγάλη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του ελληνικού χρέους ή για ονομαστικό κούρεμα και, εάν όχι, ποια πιστεύει ότι θα είναι η συμμετοχή του Ταμείου στο νέο χρηματοδοτικό σχήμα με τον ESM;

Ο κ. Moscovici, στην εξαιρετικά γενικόλογη απάντησή του ουσιαστικά περιορίζεται στην παραπομπή της δήλωσης του Eurogroup της 14ης Αυγούστου και δηλώνει πως "η Ευρωομάδα παραμένει έτοιμη να εξετάσει, εάν χρειαστεί, πιθανά πρόσθετα μέτρα (πιθανή παράταση των περιόδων χάριτος και αποπληρωμής), για να εξασφαλιστεί ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας παραμένουν σε βιώσιμο επίπεδο".

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011875/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, στην αξιολόγηση (10.7.2015) του αιτήματος της Ελλάδας για έκτακτη δανειοδότηση από τον ESM, διαπιστώνουν ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν είναι βιώσιμο και εκφράζουν «σοβαρές ανησυχίες για ύψος του χρέους προς ΑΕΠ και των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών». Πιο συγκεκριμένα, εκτιμούν ότι το ελληνικό χρέος θα φτάσει το 2020 στο 165% του ΑΕΠ και το 2022 το 150%. Παρόμοιες εκτιμήσεις έκανε και το ΔΝΤ, με βάση την Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους, στις 26.6.2015, το οποίο προτείνει, είτε πολύ μεγάλη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του ελληνικού χρέους, που θα ξεπερνά τα 30 έτη, είτε σημαντικό ονομαστικό κούρεμά του. Με δεδομένες τις δηλώσεις του Επιτρόπου Μοσκοβισί και άλλων ευρωπαίων αξιωματούχων, ότι μια αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους είναι απαραίτητη, ερωτάται η Επιτροπή:
– Ποιο είναι το ύψος της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που, κατά την Επιτροπή, είναι αναγκαίο για να γίνει βιώσιμο;
– Ποιες τεχνικές αναδιάρθρωσης θεωρεί πιο αποτελεσματικές και ποιο χρονοδιάγραμμα θα προτείνει;
– Συμμερίζεται τη θέση του ΔΝΤ για μεγάλη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του ελληνικού χρέους ή για ονομαστικό κούρεμα και, εάν όχι, ποια πιστεύει ότι θα είναι η συμμετοχή του Ταμείου στο νέο χρηματοδοτικό σχήμα με τον ESM;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής (27.10.2015) E-011875/2015

Η πολιτική δήλωση του Eurogroup της 14ης Αυγούστου 2015 καθορίζει το πεδίο εφαρμογής, τους όρους και το χρονοδιάγραμμα των μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Ειδικότερα, το σχετικό τμήμα της δήλωσης του Eurogroup είναι το ακόλουθο: «το Eurogroup παραμένει έτοιμο να εξετάσει, εάν χρειαστεί, πιθανά πρόσθετα μέτρα (πιθανή παράταση των περιόδων χάριτος και αποπληρωμής), για να εξασφαλιστεί ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας παραμένουν σε βιώσιμο επίπεδο. Τα μέτρα αυτά θα εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ και θα εξεταστούν μετά την πρώτη θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος. Η Ευρωομάδα επιβεβαιώνει ότι δεν μπορούν να αναληφθούν απομειώσεις της ονομαστικής αξίας του χρέους.»

Σχετικές ειδήσεις