ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος οι ενδοιασμοί! Έτοιμες οι τράπεζες για μαζικούς πλειστηριασμούς

Τέλος οι ενδοιασμοί! Έτοιμες οι τράπεζες για μαζικούς πλειστηριασμούς

Η περίοδος απραξίας τελείωσε και οι τράπεζες είναι έτοιμες να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις τους. Δεν υπάρχουν πια επιφυλάξεις και ενδοιασμοί, και το μόνο που προβληματίζει τους αρμόδιους των τραπεζών είναι ο κατάλληλος χρόνος εκκίνησης και η κατάλληλη μέθοδος ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση, για το εγχείρημα, οι καλύτερες τιμές για τα σπίτια που θα εκπλειστηριάσουν.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ

Οι άμεσες αποφάσεις των αρμόδιων διευθύνσεων των τραπεζών θα βασιστούν σε δύο μεταβλητές:

α) την πραγματική εισοδηματική κατάσταση του δανειολήπτη και

β) τη πραγματική αξία του ακινήτου με το οποίο έχει εξασφαλιστεί το δάνειο.

Το 2016 θα είναι χρονιά προετοιμασίας για τις ξένες εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και πριν το τέλος του έτους αναμένεται να είναι έτοιμες να λειτουργήσουν οι νέες μονάδες.

Εν τω μεταξύ την περίοδο αυτή με ιδιαίτερη περίσκεψη αντιμετωπίζουν όλοι οι σχετικοί φορείς τον τρόπο και το χρόνο εκκίνησης της διαδικασίας των πλειστηριασμών.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες οι πλειστηριασμοί θα ξεκινήσουν από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα καταγγελμένα δάνεια όμως, αυτές οι πρώτες κινήσεις δεν αναμένεται να λάβουν έκταση φέτος, δεδομένων των πολιτικών συνθηκών.

Οι μαζικοί πλειστηριασμοί προβληματίζουν και φαίνεται πως θα ξεκινήσουν προς το τέλος του χρόνου, με την ελπίδα μιας καλύτερης αγοράς ακινήτων, από τα πολύ χαμηλά σημερινά επίπεδα που μόνο πιο κάτω θα μπορούσαν να πάνε με μια αθρόα προσφορά ακινήτων.

Πρώτα στη σειρά φαίνεται πως μπαίνουν τα μεγαλύτερα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια και θα ακολουθηθεί σειρά από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα και το ίδιο θα γίνει και με τα επιχειρηματικά, θα ξεκινήσουν από τα μεγαλύτερα.

«Υπηρεσία Πίστωσης και Πλούτου»

Εν τω μεταξύ, στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton ανατέθηκε από το υπουργείο Οικονομίας η υποστήριξη για την οργάνωση της «Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου» που αφορά στα κόκκινα δάνεια.

Πρόκειται για έναν δημόσιο φορέα, ο οποίος θα έχει πλήρη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων κάθε δανειολήπτη, όπως σήμερα έχει μόνο το δικαστήριο, και θα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και αντικειμενικό εργαλείο, που θα προσδιορίζει την ικανότητα του δανειολήπτη να αποπληρώνει τα δάνειά του. Ταυτόχρονα θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του, ενώ το δάνειο του θα μπαίνει σε κλίμακα αξιολόγησης.

Σημειώνεται πως η επιλογή της εταιρείας για την εν λόγω ανεξάρτητη αρχή, ήταν μέσα στις εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση του δεύτερου σετ προαπαιτούμενων.

Η απόφαση που υπογράφει ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Γιώργος Ιωαννίδης αναφέρει ότι η δαπάνη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των 77.500 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η εν λόγω δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατατέθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο καθορίζει τις αρμοδιότητες και την οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σύμφωνα με το επίμαχο σχέδιο διατάγματος, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και υπάγεται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ) και θα προΐσταται ειδικός γραμματέας με διετή θητεία. Ο ειδικός γραμματέας διορίζεται με απόφαση του πρωθυπουργού και των υπουργών που συμμετέχουν στο ΚΥΣΔΙΧ.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα συμβουλεύει τους «κόκκινους» και μη δανειολήπτες για θέματα διαχείρισης οφειλών τους προς τις τράπεζες και θα έχει το συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων.

Ακόμη, θα συσταθούν 30 Κέντρα Ενημέρωσης -Υποστήριξης Δανειοληπτών, εκ των οποίων τα τέσσερα θα είναι στο νομό Αττικής, τα δύο στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα σε διάφορους νομούς της χώρας.

Ρoή Ειδήσεων