Αλλαγή στα τιμολόγια του φυσικού αερίου από 1η Οκτωβρίου

Αλλαγή στα τιμολόγια του φυσικού αερίου από 1η Οκτωβρίου
Σε ισχύ τίθεται από την 1η Οκτωβρίου 2011 η νέα τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας...

Σε ισχύ τίθεται από την 1η Οκτωβρίου 2011 η νέα τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής, ανταποκρινόμενη στο νέο σχήμα φορολόγησης των καυσίμων που ορίζεται στο νόμο 3986/01.07.2011.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του φυσικού αερίου σε σύγκριση με τα άλλα καύσιμα και στη διατήρηση της υγιούς πορείας της Εταιρείας.

Η διαμόρφωση της τιμής του φυσικού αερίου κάθε μήνα θα βασίζεται στο κόστος προμήθειας του φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ. Στην τιμή αυτή θα προστίθεται ένα σταθερό περιθώριο διανομής, καθώς και οι επιβαλλόμενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι.

Τιμή Πώλησης Φ.Α. = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής ΕΠΑ Αττικής + Φόροι

Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική οι διακυμάνσεις των μηνιαίων τιμών φυσικού αερίου, θα προκύπτουν αποκλειστικά από τις αντίστοιχες διακυμάνσεις του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου.

Η εφαρμογή του νέου τρόπου τιμολόγησης θα ισχύσει για τις καταναλωθείσες ποσότητες φυσικού αερίου από την 1/10/2011 και μετά, ενώ οι καταναλώσεις που έχουν γίνει μέχρι και τις 30/09/2011 θα χρεώνονται σύμφωνα με την υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική.