ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μελέτη ΣΕΒ: 500.000 νέες θέσεις εργασίας

Μελέτη ΣΕΒ: 500.000 νέες θέσεις εργασίας
«Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά» είναι το θέμα μελέτης της McKinsey & Company και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών...

«Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά» είναι το θέμα μελέτης της McKinsey & Company και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα και προτείνει την υιοθέτηση ενός νέου Εθνικού Μοντέλου Ανάπτυξης, που μπορεί να αποδώσει 50 δισ. ευρώ σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και να δημιουγήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας σε μόλις πέντε ήδη μεγάλους και σε οκτώ μικρότερους αναδυόμενους κλάδους της οικονομίας.

Οι πέντε μεγάλοι κλάδοι στους οποίους επικεντρώνεται η μελέτη είναι ο τουρισμός, το λιανεμπόριο, η ενέργεια, η βιομηχανία και η γεωργία.

Οι κλάδοι αυτοί επιλέχθηκαν από τους μελετητές διότι έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεάσουν σημαντικά τη μελλοντική προοπτική ανάπτυξης της χώρας.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Δασκαλόπουλος αναμένεται να αναφέρει στην τοποθέτησή του στην εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας, ότι οι κλάδοι αυτοί (με προεξέχουσα τη βιομηχανία) πληρώνουν τους περισσότερους φόρους, απασχολούν τους περισσότερους ανθρώπους και θα ωφεληθούν περισσότερο από τις διακλαδικές επενδύσεις.

Επίσης, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η βιομηχανία μπορεί να αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς, βασισμένη στη ζήτηση των άλλων κλάδων παραγωγής.

Σύμφωνα με τη μελέτη, από τα 18 δισ. ευρώ που είναι η πρόσθετη παραγωγή που μπορεί να προκύψει από τον τουριστικό τομέα, σχεδόν τα 3 δισ. ευρώ αφορούν στη βιομηχανία.

Η μελέτη εντοπίζει, επίσης, οκτώ κλάδους που θεωρούνται ως αναδυόμενοι (πέντε κύριους και τρεις δευτερεύοντες), σημειώνοντας ότι αν και δεν είναι ακόμη σημαντικοί κλάδοι, έχουν τη δυνατότητα στο μέλλον να καταγράψουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Στη μελέτη «Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά» επιχειρείται να προσδιορισθεί το μοντέλο και η στρατηγική ανάπτυξης που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα στις δύο επόμενες πενταετίες, έχοντας ως βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την τόνωση των επενδύσεων.