ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Δείτε πώς θα πληρωθούν όσοι εργάζονται στις 15 Αυγούστου

Δεκαπενταύγουστος: Δείτε πώς θα πληρωθούν όσοι εργάζονται στις 15 Αυγούστου

Ημέρα υποχρεωτικής αργίας είναι η 15η Αυγούστου.

 

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ), δεν επιτρέπεται να γίνεται συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Όσοι εργαστούν ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο δικαιούνται:

Εφόσον αμείβονται με ωρομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό και στην περίπτωση που πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 15η Αυγούστου, τότε τους οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

Εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων προβλέπεται τις Κυριακές και τις λοιπές από τον νόμο αργίες, στους εργαζομένους οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.