Τα 5 βήματα για να τακτοποιήσετε τα αυθαίρετα

Τα 5 βήματα για να τακτοποιήσετε τα αυθαίρετα
Ξεκινά και επίσημα από αύριο Σάββατο 1 Οκτωβρίου η διαδικασία...

Ξεκινά και επίσημα από αύριο Σάββατο 1 Οκτωβρίου η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος που έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικές οδηγίες, αναφέρει ότι η καταβολή του τέλους υπαγωγής αλλά και των προστίμων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και απαιτείται η συνδρομή μηχανικού.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Βήμα 1ο: Θα πρέπει να απευθυνθείτε κατ’αρχήν σε κάποιο μηχανικό ο οποίος θα κάνει αυτοψία στην κατασκευή και θα αναλάβει τη συλλογή στοιχείων για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».

Βήμα 2ο: Συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.

Βήμα 3ο: Η καταβολή του τέλους μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε τράπεζα (και ηλεκτρονικά μέσω web banking). Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα στο σύστημα εντός 24 ωρών και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται εντός του έτους. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Βήμα 4ο: Μέσα σε 4 μήνες από την καταχώρηση της αίτησης συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία και βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

Βήμα 5ο: Ο μηχανικός υποβάλλει στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου

Που θα απευθυνθείτε για βοήθεια

Από σήμερα και για το επόμενο δίμηνο θα λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης στο ΥΠΕΚΑ με τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο θα δέχεται ερωτήματα και επισκέψεις από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Αντίστοιχα το ΤΕΕ δημιουργεί μετά από ανάθεση του υπουργείου ειδικό "Help Desk".

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠΕΚΑ στα τηλέφωνα: 213 15 15 729, 213 15 15 733, 213 15 15 737, 210 64 53 961, 1522

Για την ενημέρωσή τους οι μηχανικοί μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο του ΤΕΕ: 210 32 91 206 ή να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση n4014@central.tee.gr .

Τέλος, όπως αναφέρει το ΥΠΕΚΑ, με την έναρξη της ρύθμισης θα υπάρχει πλήρης πληροφόρηση για το ηλεκτρονικό σύστημα στις κεντρικές σελίδες του υπουργείου (www.ypeka.gr) και του ΤΕΕ (www.tee.gr).