ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής: Αποτρεπτική για τις επενδύσεις η υπερφορολόγηση

Γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής: Αποτρεπτική για τις επενδύσεις η υπερφορολόγηση

Στη δημοσιότητα η τριμηνιαία έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής – Η μακροπρόθεσμη υπερφορολόγηση έχει σημαντικές επιπτώσεις στις επενδύσεις που είναι καθοριστικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση παρά τους υψηλούς συντελεστές φορολογίας, τα φορολογικά έσοδα παραμένουν σχετικά χαμηλά, ενώ υπογραμμίζει ότι, «οι υψηλοί συντελεστές μαζί με άλλους σχετικούς παράγοντας λειτουργούν αποτρεπτικά στην προσέλκυση επενδύσεων».

Με βάση την εξέλιξη των φορολογικών μεγεθών στην ελληνική οικονομία ,το Γραφείο Προϋπολογισμού τονίζει πως, «η φορολογική πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα - και η οποία στηρίζεται στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης - λειτουργεί ως τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η συνέχιση της φοροκεντρικής πολιτικής επιτείνει την κατάσταση ασφυξίας της οικονομίας ενώ σε πρακτικό επίπεδο μεγάλο μέρος των φόρων δεν εισπράττονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές – που στο σύνολό τους ανέρχονται σε € 98,2 δισ., τα οποία οφείλουν 3,8 εκατ. φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις - αυξάνονται με ρυθμό περίπου € 1 δισ. το μήνα. Επίσης, η κατανομή των φορολογικών βαρών στους πολίτες (φόρος εισοδήματος) είναι ανισοβαρής, δηλαδή αφενός μεν μεγάλο ποσοστό φορολογουμένων πληρώνει ελάχιστο φόρο – κάτι που καταδεικνύει τα υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, αλλά και τα υψηλά ποσοστά φτώχειας - αφετέρου δε σχετικά υψηλά εισοδήματα φορολογούνται υπέρμετρα, δημιουργώντας αντικίνητρα για εργασία».

Σχετικές ειδήσεις