Διαβάστε σε ποια επιδόματα μπορεί να γίνει άρση κατάσχεσης

Διαβάστε σε ποια επιδόματα μπορεί να γίνει άρση κατάσχεσης

Τι προβλέπει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ αναφορικά με τον περιορισμό της κατάσχεσης κοινωνικών επιδοµάτων. Τι εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα περιορισµού των κατασχέσεων και αποδέσµευσης των ποσών που αντιστοιχούν σε επιδόµατα εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη µετά την έκδοση εγκυκλίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων µε την οποία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στις αρµόδιες υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει επιβληθεί κατάσχεση σε ατοµικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασµό (ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή όχι) επί καταθέσεων προερχοµένων από καταβολή προνοιακού ή άλλου επιδόµατος ή βοηθήµατος κοινωνικής φύσεως, η κατάσχεση περιορίζεται, µετά από αίτηση του οφειλέτη, και αποδεσµεύεται το σύνολο του δεσµευθέντος ποσού, εφόσον κατά την κείµενη νοµοθεσία τα ανωτέρω επιδόµατα/βοηθήµατα προβλέπονται ρητώς ως ακατάσχετα (πχ επίδοµα κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης, επίδοµα ανεργίας ΟΑΕΔ, επίδοµα θέρµανσης, διατροφή ανηλίκου τέκνου κλπ).

Η αποδέσµευση του συνόλου του δεσµευθέντος ποσού επιδόµατος/ βοηθήµατος ισχύει και στην περίπτωση που ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του κατασχεθέντος τραπεζικού λογαριασµού αναγράφεται υποχρεωτικά τρίτο πρόσωπο, όπως ο δικαστικός συµπαραστάτης του δικαστικώς συµπαραστατούµενου τέκνου ή ένας εκ των δύο γονέων στην περίπτωση διατροφής ανηλίκου τέκνου. Η εν λόγω εγκύκλιος εκδόθηκε µετά τη θέσπιση, νωρίτερα φέτος, του νόµου 4483/2017 που προέβλεψε ότι τα βοηθήµατα που χορηγούνται εκτάκτως από τους δήµους σε οικονοµικά αδύναµους και πολύτεκνους είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν συµψηφίζονται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς Δηµόσιο1, ούτε υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια.