ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα γίνει η εκκαθάριση των εισφορών για όσους έχουν «μπλοκάκι»

Πότε θα γίνει η εκκαθάριση των εισφορών για όσους έχουν «μπλοκάκι»

Από τα μέσα Οκτωβρίου ή το αργότερο αρχές Νοεμβρίου, θα πρέπει να αναμένουν περίπου 300.000 αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) και ταυτόχρονα απασχολούμενοι, τα ειδοποιητήρια με τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών τους για το 2017.

Ο λόγος για τη διαδικασία επανυπολογισμού των εισφορών τους για το 2017 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016 και, έπειτα, συμψηφισμού τους με τις εισφορές τις οποίες κατέβαλαν πέρσι με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015.

Από τον συμψηφισμό μεταξύ των εισφορών που έπρεπε να καταβάλουν πέρυσι (με βάση το εισόδημα του 2016) και εκείνων που κατέβαλλαν (με βάση το εισόδημα του 2015), θα προκύψει χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο.

Χρεωστικό υπόλοιπο θα προκύψει για όσους δήλωσαν το 2016 υψηλότερο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015 και πάνω από τις κατώτατες ασφαλιστέες αποδοχές (7.032 ευρώ), αλλά για όσους έκαναν (‘’έναντι’’) ή και μηδενικές καταβολές.

Για όσους έχουν «μπλοκάκι» ή παράλληλα απασχολούμενους (δηλαδή μισθωτούς που εργάζονται παράλληλα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες) προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο, θα πρέπει να το εξοφλήσουν σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ η τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου ενώ θα πρέπει να καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές, αλλά και όποια άλλη δόση υπάρχει από ρύθμιση παλαιότερων οφειλών.

Απο την άλλη, πιστωτικό υπόλοιπο θα προκύψει για όσους δήλωσαν το 2016 χαμηλότερο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015 και, σε κάθε, περίπτωση, όχι κάτω από 7.032 ευρώ. Το υπόλοιπο αυτό θα επιστραφεί στους δικαιούχους, εφόσον, το ζητήσουν, αλλά και στην περίπτωση που αυτό ξεπερνά τα 50 ευρώ, ενώ δεν υπάρχει άλλη παλαιότερη οφειλή στα ταμεία. Σε περίπτωση που προκύπτει οφειλή, τότε αυτή θα συμψηφισθεί με το πιστωτικό υπόλοιπο. Το ίδιο θα συμβεί, αν το πιστωτικό υπόλοιπο δεν ξεπερνά τα 50 ευρώ.

Τέλος, θα προκύψει μηδενικό υπόλοιπο, εφόσον το καθαρό εισόδημα που δήλωσε ένας αμειβόμενος με μπλοκάκι ή παράλληλα απασχολούμενος το 2016 είναι το ίδιο με το καθαρό εισόδημα που δήλωσε το 2015.