Ζητά και τα ρέστα ο Λαυρεντιάδης

Ζητά και τα ρέστα ο Λαυρεντιάδης

Στην…αντεπίθεση περνά ο κληθείς από τη Δικαιοσύνη ως ύποπτος για διάπραξη κακουργημάτων, επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης.

Με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο επιχειρηματίας ζητά να κριθεί ως παράνομη, αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), τόσο η απόφαση της τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της «Proton Τράπεζα Α.Ε.» και τέθηκε υπό εκκαθάριση, όσο και η από 9.10.2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών με την οποία συστάθηκε «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Λ. Λαυρεντιάδη πριν την ανάκληση της άδειας της Proton είχε προηγηθεί έλεγχος που κατέληξε στο διορισμό επιτρόπου. Όμως, ο διορισμός αυτός του επιτρόπου, σύμφωνα πάντα με την προσφυγή, ήταν αντισυνταγματικός (αντίθετος στο άρθρο 20 του Συντάγματος) και παράνομος (αντίθετος στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και το άρθρο 63 του Ν. 3601/2007), καθώς δεν παρασχέθηκε δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως στον επιχειρηματία.

Ακόμη, ήταν παράνομος ο διορισμός επιτρόπου, αφού όπως υποστηρίζεται στην προσφυγή δεν έγινε λόγω αδυναμίας ή αρνήσεως αυξήσεως του κεφαλαίου της Proton, όπως προβλέπει ο Ν. 3601/2007, αλλά λόγω «σοβαρών δυσχερειών» την Τράπεζας και προς αποτροπή διακινδυνεύσεως της κεφαλαιακής επάρκειάς της.

Παράλληλα, ο Λ. Λαυρεντιάδης τονίζει ότι παραβιάστηκε και η αρχή του κράτους δικαίου και η αρχή της νομιμότητας, αφού όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία για την Proton ίσχυε ο Ν. 3601/2007. Όμως, στο μεσοδιάστημα θεσπίστηκε ο Ν. 4021/2011, τον οποίο εφήρμοσε ο υπουργός Οικονομικών και συνέστησε το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.».

Ο Λ. Λαυρεντιάδης υποστηρίζει ακόμη ότι παραβιάστηκε το άρθρο 17 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ που προστατεύει την περιουσία. Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνεται και η ιδιοκτησία.

Καταλήγοντας στην προσφυγή ο επιχειρηματίας υπογραμμίζει ότι η απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων η οποία αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Proton είναι μη νόμιμη, καθώς δεν συνεδρίασε δημόσια, όπως είχε υποχρέωση, δεν είχε νόμιμη σύνθεση και δεν είχε τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας λόγω της μορφής της σύνθεσής της (ιδιώτες μελών της.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λ. Λαυρεντιάδης είναι βασικός μέτοχος της Proton και κατέχει από 24.3.2011 το 15,55% του μετοχικού κεφαλαίου της επίμαχης Τράπεζας (πριν την ημερομηνία αυτή κατείχε το 31,91%), ενώ διετέλεσε μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου την από τον Ιανουάριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2011.