ΟΤΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 6 Δεκεμβρίου

ΟΤΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 6 Δεκεμβρίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 6 Δεκεμβρίου συγκάλεσε η διοίκηση του ΟΤΕ, για να ληφθεί μια σειρά αποφάσεων για ζητήματα της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης, στη Συνέλευση θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

- Αύξηση του αριθμού των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, από 10 σε 11, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

- Εκλογή 11ου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

- Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

- Διάφορες ανακοινώσεις.