Στο 95% η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση για την Ελλάδα

Στο 95% η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση για την Ελλάδα

Μέχρι και στο 95% μπορεί να ανέλθει το ποσοστό συμμετοχής της ΕΕ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που γίνονται στα έξι κράτη-μέλη που γίνονται σε έξι χώρες της ΕΕ, που πλήττονται από την κρίση, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Η σχετική πρόταση της Κομισιόν εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και αφορά συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής).

Η πρόταση αναμένεται να εγκριθεί από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, που έχουν προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης, καθώς και τις χώρες Ρουμανία, Λετονία και Ουγγαρία, που έχουν πληγεί από την κρίση, χωρίς ωστόσο να είναι μέλη του ευρώ.

Στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της Κομισιόν είναι η εντατικοποίηση των ρυθμών, ώστε τα κονδύλια να καταστούν διαθέσιμα μέχρι το τέλος του 2011.

Με την τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού που διέπει τα Διαρθρωτικά Ταμεία θα αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης από πλευράς ΕΕ έως και 10 ποσοστιαίες μονάδες, που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει έως και 95% του προϋπολογισμού ενός έργου, και θα επιτραπεί έτσι στα έξι Κράτη Μέλη να συνεισφέρουν λιγότερο ως εθνική συμμετοχή στα υλοποιούμενα έργα.

Το μέτρο αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ, γεγονός που σημαίνει ότι για την Ελλάδα θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 Μαΐου 2010. Με την υλοποίηση της πρότασης, προβλέπεται ότι θα εισρεύσει στην Ελλάδα μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων επιπλέον ποσό της τάξης των 880 εκατομμυρίων ευρώ περίπου για το 2012.