Μεγάλη μείωση στα έσοδα του Προϋπολογισμού

Μεγάλη μείωση στα έσοδα του Προϋπολογισμού

Στα 20,104 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα για το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2011, έναντι 18,081 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο και στόχου 20,362 δισ. ευρώ που προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 1,103 δισ. ευρώ έναντι του νέου στόχου, ενώ οι συνολικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,36 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα

Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 39,230 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,1% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η απόκλιση οφείλεται μεταξύ άλλων στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη ύφεση, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος στις καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων στη μετάθεση είσπραξης ορισμένων εσόδων από την εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου στο απομένον δίμηνο του έτους και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 38,1% ή κατά 521 εκατ. ευρώ έναντι του δεκαμήνου του 21010.

Οι δαπάνες

Επίσης, αύξηση κατά 3,121 δισ. ευρώ ή 5,7% κατέγραψαν οι δαπάνες, κάτι που το υπουργείο Οικονομικών αποδίδει στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 19,5% έναντι του περσινού δεκαμήνου, στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 2,4% λόγω των μεγαλύτερων επιχορηγήσεων για ασφάλιση και κοινωνική προστασία.

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.