Πρόεδρος της ΕΘΕ αναλαμβάνει ο Κίμων Βολίκας

Πρόεδρος της ΕΘΕ αναλαμβάνει ο Κίμων Βολίκας

Έπειτα από τη  συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ της ΕΘΕ,  τα καθήκοντα του προέδρου της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) αναλαμβάνει ο κ. Κίμων Βολίκας, διευθύνων σύμβουλος Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ.


Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της ΕΘΕ είναι: Α' αντιπρόεδρος ο κ. Φαίδων Ταμβακάκης (διευθύνων σύμβουλος Alpha Trust ΑΕΠΕΥ), Β' aντιπρόεδρος ο κ. Θεόδωρος Κρίντας (διευθύνων σύμβουλος Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ), γραμματέας ο κ. Διονύσιος Λιναράς (γενικός διευθυντής ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ) και ταμίας ο κ. Κωνσταντίνος Καλογεράς (οικονομικός διευθυντής Metlife Alico ΑΕΔΑΚ).