Τρίμηνη παράταση για το «κούρεμα» στις ελληνικές τράπεζες

Τρίμηνη παράταση για το «κούρεμα» στις ελληνικές τράπεζες

Τελικώς, οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται ότι καταφέρνουν κι εξασφαλίζουν μια μικρή παράταση και ως προς τις επιπτώσεις του «κουρέματος» στα ομόλογα του δημοσίου που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους.

Πληροφορίες από Αθήνα και Βρυξέλλες αναφέρουν ότι ειδικά για την περίπτωση των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων, θα υπάρχει πρόβλεψη που θα προβλέπει ότι ο αντίκτυπος από τη μείωση του 50% θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα της 12μηνης χρήσης του 2011 και όχι σε αυτά της 9μηνης, όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει μια σχεδόν τρίμηνη παράταση στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες ακόμα δείχνουν να ελπίζουν σε «κάτι» το οποίο θα αποτρέψει την τελευταία στιγμή τις μεγάλες απομειώσεις που θα χρειασθεί να κάνουν και τη συνεπακόλουθη ανακεφαλαιοποίηση στην οποία θα πρέπει να προχωρήσουν.

Μόνο που αυτό το «κάτι» δεν προσδιορίζεται επακριβώς, με αποτέλεσμα να παραπέμπει περισσότερο σε ευσεβή πόθο παρά σε βάσιμη προσδοκία.

Εννοείται ότι η παράταση αυτή «χτυπά» και στην προσφυγή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Από τη στιγμή που η ανάγκη για κάλυψη κεφαλαίου «πάει» τρεις μήνες πίσω, αντίστοιχα πίσω πάει και η ανάγκη προσφυγής στο ΤΧΣ, με ό,τι κάτι τέτοιο μπορεί να συνεπάγεται.

Πάντως, οι ευρωπαϊκές τράπεζες που δεν φαίνεται να ελπίζουν σε …θαύματα ξεκίνησαν ήδη από τώρα τη διαδικασία της προσμέτρησης των αποτελεσμάτων του haircut στα χαρτοφυλάκια τους και σε ορισμένες περιπτώσεις οι υπολογισμοί δεν γίνονται στη βάση ενός «κουρέματος» της τάξης του 50%, αλλά παραπάνω.

Στην περίπτωση της γαλλικής Credit Agricole, για παράδειγμα, φτάνει στο 60%.