Αγροτική Τράπεζα: Ζημιές 1,030 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο

Αγροτική Τράπεζα: Ζημιές 1,030 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο

Ζημιές 1,030 δισ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος Αγροτικής Τράπεζας στο εννεάμηνο του 2010 συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων απομείωσης των κρατικών ομολόγων ύψους 843,9 εκατ. ευρώ.


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων της τράπεζας, ενισχύθηκαν κατά 7% το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, κυρίως λόγω σημαντικής μείωσης λειτουργικού κόστους και θετικών αποτελεσμάτων θυγατρικών. Παράλληλα, η Αγροτική εμφάνισε μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 10,4% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης κάλυψης επισφαλών δανείων διαμορφώθηκε στο 64,2%.

Πηγή: newscode.gr