ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕKT: Ζητά αποφασιστική δράση από την Ελλάδα και την Κύπρο για τα κόκκινα δάνεια

ΕKT: Ζητά αποφασιστική δράση από την Ελλάδα και την Κύπρο για τα κόκκινα δάνεια

Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ο Μπενουά Κερέ, δήλωσε πως όλες οι προϋποθέσεις υπάρχουν σήμερα για να επιταχυνθεί η εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων («κόκκινων» δανείων) των ευρωπαϊκών τραπεζών και η πρόκληση τώρα είναι να επιταχυνθεί η διαγραφή ή/και η πώλησή τους.

Σε ομιλία του, με τίτλο: «Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: Επανεκκινώντας τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα», σε συνέδριο της εφημερίδας Sueddeutsche Zeitung, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ, ο Κερέ αναφέρθηκε ειδικότερα στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπου τα ποσοστά των κόκκινων δανείων είναι τα υψηλότερα, σημειώνοντας ότι χρειάζεται αποφασιστική δράση για την έναρξη μίας αγοράς τους.

«Όλες οι προϋποθέσεις υπάρχουν σήμερα για να επιταχυνθεί η εκκαθάριση των κόκκινων δανείων: Τα επίπεδά τους και η δημιουργία προβλέψεων από τις τράπεζες έχουν ελεγχθεί από τον εποπτικό βραχίονα της ΕΚΤ στο πλαίσιο της Αξιολόγηση της Ποιότητας του Ενεργητικού τους. Η πρόκληση τώρα είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία της διαγραφής και/ή της πώλησής τους», είπε ο Κερέ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν διάφορα μέσα πολιτικής που μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή.

«Ένα μέσο είναι να βελτιωθούν τα πτωχευτικά πλαίσια, που βοηθούν στον διαχωρισμό των βιώσιμων από τους μη βιώσιμους δανειζόμενους και επιτρέπουν την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού που θα πωληθούν. Ένα άλλο μέσο είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, που επιτρέπει την ταχύτερη κατάσχεση των ενεχύρων που συνοδεύουν τα χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων. Και κατά την άποψή μου, είναι επίσης σημαντική η διευκόλυνση της απόσπασης σημαντικού μέρους από τους ισολογισμούς των τραπεζών. Αλλά αυτό υποθέτει, φυσικά, ότι υπάρχουν αποτελεσματικές λύσεις για τη μεταβίβαση προβληματικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες τιμές σε επενδυτές που έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση να τα διαχειρισθούν. Υποθέτει, επίσης, αποφασιστική δράση για την έναρξη αγοράς δανείων στις επικράτειες, όπου τα ποσοστά των κόκκινων δανείων είναι τα υψηλότερα - δηλαδή, στην Κύπρο και την Ελλάδα».

Ο Κερέ σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει σήμερα διάφορες πηγές αβεβαιότητας: Σχετικά με τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, την κατεύθυνση της Ευρώπης και την πορεία προς τα εμπρός του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα. «Ένα μεγάλο μέρος αυτής της αβεβαιότητας προκύπτει από το γεγονός ότι, οκτώ χρόνια μετά την κρίση, βρισκόμαστε ακόμη σε μία μεταβατική φάση. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι σημαντικά ισχυρότερα από το 2008, αλλά προσαρμόζουν ακόμη τα επιχειρηματικά μοντέλα τους στον μετά την κρίση κόσμο. Έχουμε ένα νέο ρυθμιστικό καθεστώς, το περίγραμμα του οποίου δεν έχει ακόμη καθορισθεί πλήρως», τόνισε ο Κερέ.