Στυλιανίδης: Επιχορηγήσεις ύψους 7,4 εκατ. στις περιφέρειες

Στυλιανίδης: Επιχορηγήσεις ύψους 7,4 εκατ. στις περιφέρειες

Με 7.419.421 ευρώ ενισχύει τις περιφέρειες της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

Επίσης, ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, με άλλη απόφασή του, επιχορηγεί τους δήμους της χώρας με 1.173.686 ευρώ για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών, ενώ παράλληλα επιχορηγεί από τους ΚΑΠ τους δήμους με 183.170 ευρώ, για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών.

Ακόμη, ο υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε απόφαση, με την οποία κατανέμει στους δήμους της χώρας 888.342 ευρώ, προς υλοποίηση του θεσμού που αφορά στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο κατά το έτος 2012.

Τέλος, επιχορηγείται ο δήμος Αθηναίων με 487.550 ευρώ, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού, καθώς και λειτουργίας και συντήρησης του Εθνικού Κήπου