Στυλιανίδης: 200 εκατ. στους δήμους

Στυλιανίδης: 200 εκατ. στους δήμους

Με περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ενισχύει τους δήμους της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Ειδικότερα, με 139.400.000 ευρώ ενισχύει τους δήμους της χώρας, προκειμένου να υλοποιήσουν έργα και επενδυτικά προγράμματα από τη ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης).   

Επίσης, ο υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε απόφαση για την πίστωση του ειδικού λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» με το ποσό των 49.750.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από την εκταμίευση της ΣΑΤΑ και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, ενισχύοντας τη ρευστότητα στην αγορά σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Τέλος, ο κ. Στυλιανίδης υπέγραψε την απόφαση για τη χρηματοδότηση των δήμων με το ποσό των 9.000.000 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων τους.