ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΠΕΣ: Πρόσληψη 120 συμβασιούχων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες

ΥΠΕΣ: Πρόσληψη 120 συμβασιούχων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες

Στην έγκριση σύναψης 120 συμβάσεων, διαφόρων ειδικοτήτων, σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου, σε δήμους της χώρας προχώρησαν με κοινή τους υπουργική απόφαση ()οι υπουργοί Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας .

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «η πρόσληψη των 120 ατόμων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπω ισχύει και τις όμοιες του Ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες ή έως 12 μήνες για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου»Το διάστημα των συμβάσεων που θα υπογραφούν δε θα ξεπερνά τους 8 μήνες ή τους 12 μήνες αν πρόκειται για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου».