Συνεδρίαζει το ΔΣ Κηφισιάς την Τετάρτη 15/6

Συνεδρίαζει το ΔΣ Κηφισιάς την Τετάρτη 15/6

Σε τακτική συνεδρίαση θα προχωρήσει την 15-06-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) το δημοτικό συμβούλιο της Κηφισιάς.

Αναλυτικότερα τα θέματα είναι:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β. Έκτακτα θέματα

Γ. Tακτικά θέματα

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας)» με αρ. Μελέτης: 61/14.

Επί αιτήματος για έγκριση εφαρμογής ( λειτουργία ) χρήσεως για υπαίθριο χώρο στάθμευσης επί των οδών Κασσαβέτη 27 & Κύπρου, Ο.Τ. 75, Κηφισιά.

Επί αιτήματος για έγκριση εφαρμογής ( λειτουργία ) αλλαγής χρήσεως από «Εκπαιδευτήριο» σε «Πολιτιστικό Κτίριο» επί των οδών Π.Π. Γερμανού και Γράμμου, Ο.Τ.117, Κηφισιά.

Επί αιτήματος για παράταση υφιστάμενης μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Ηρακλείου 5, Πατήσια, ιδιοκτησίας του Δήμου Κηφισιάς.

Επί αιτήματος για διαγραφή χρεώστη και ποσού 51.357,25 € από τον 841/2015 χρηματικό κατάλογο και ορθή επαναβεβαίωση σε νέο χρεώστη.

Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 378,35€ από τον 951/2015 χρηματικό κατάλογο προστίμων ανέγερσης – διατήρησης αυθαιρέτου.

Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 202,28€ από τον 951/2015 χρηματικό κατάλογο προστίμων ανέγερσης – διατήρησης αυθαιρέτου.

Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 193,85€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 34,05€ από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής δόσης.

Επί αιτήματος για διαγραφή χρεώστη και ποσού 45,63 € από τον 434/2003 χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ.