ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Ηρακλείου: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για δωρεάν νερό

Δήμος Ηρακλείου: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για δωρεάν νερό

Μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2017 παρατείνεται η προθεσμία για την κατάθεση αίτησης των δημοτών του Ηρακλείου που πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στο ειδικό μειωμένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ύδρευσης για 1000 άπορους καταναλωτές, όπως αποφάσισε το Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ και επικύρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής :

1. Να είναι άποροι, να αδυνατούν δηλαδή να παράσχουν στην οικογένεια των τα απαραίτητα για στοιχειώδη διαβίωση .

2. Να είναι δημότες του Δήμου Ηρακλείου .

3. Το υδρόμετρο της κατοικίας των να ανήκει στον αιτούντα ή σε μέλος της οικογένειάς του που συγκατοικεί, συγγενή μέχρι πρώτου βαθμού .

Καλούνται οι δημότες να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση έως και την προαναφερόμενη ημερομηνία στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου συνυποβάλλοντας και τα αναγκαία δικαιολογητικά .