ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρατηρητήριο Ρευστότητας δημιουργεί η κυβέρνηση - Ποιος θα είναι ο ρόλος του

Παρατηρητήριο Ρευστότητας δημιουργεί η κυβέρνηση - Ποιος θα είναι ο ρόλος του

Παρατηρητήριο Ρευστότητας συστήνει η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Το Παρατηρητήριο Ρευστότητας θα έχει ως αποστολή την εν γένει παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά, αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με την πιστωτική επέκταση, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης στήριξης της οικονομίας και της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Ως αρμόδιο για την επιτέλεση του σκοπού του Παρατηρητηρίου, την υλοποίηση του αντικειμένου του και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ορίζεται το Συμβούλιο Ρευστότητας, το οποίο είναι θε εννιαμελές και συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Επίσης, με την τροπολογία ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης του συμβουλίου, λήψης αποφάσεων και σύγκλησης συνεδριάσεων. Προβλέπεται ειδικώς, η δυνατότητα ανάθεσης από τον Πρόεδρο σε ομάδες εργασίας της εξέτασης εξειδικευμένων θεμάτων, ενώ ρυθμίζονται και θέματα συμμετοχής, χωρίς ψήφο, στις συνεδριάσεις γενικών και ειδικών γραμματέων, καθώς και στελεχών και εκπροσώπων φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ανάλογα με τα εκάστοτε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αναφέρονται αναλυτικά τα ζητήματα σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, μετά από αίτημα του Συμβουλίου για υποβολή των στοιχείων και δεδομένων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ, τα πιστωτικά ιδρύματα, είτε αυτοτελώς είτε μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ προβλέπεται και η περαιτέρω διαβούλευση του Συμβουλίου με στελέχη της διοίκησης, των πιστωτικών ιδρυμάτων, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου προς την επίτευξη του σκοπού του, προβλέπεται η δυνατότητα οι φορείς που υποβάλλουν τα δεδομένα ή τα στοιχεία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας να μπορούν να επαναπροσδιορίζονται από το Συμβούλιο Ρευστότητας, χωρίς να απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Ως προς τα δεδομένα, προβλέπεται ότι αυτά θα τηρούνται σε διαρκή βάση, ηλεκτρονικά, στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Συμβούλιο Ρευστότητας θα παράγει αναφορές, οι οποίες θα κοινοποιούνται στον Πρωθυπουργό και στους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ προβλέπεται ότι, τμήμα των αναφορών δύναται να δημοσιοποιείται περαιτέρω, υπό την επιφύλαξη ότι, η δημοσιοποίηση δεν αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, το Συμβούλιο, στο πλαίσιο του σκοπού και της αποστολής του, θα καταρτίζει και θα υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων τριμηνιαίες εκθέσεις, κοινοποιούμενες και στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι εκθέσεις αυτές θα αφορούν στην πορεία και τις δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, καθώς και στην εξέλιξη της πιστωτικής επέκτασης στη χώρα, ενώ, μέσω αυτών, το Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να υποβάλει προτάσεις για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη μέτρων που να διασφαλίζουν την ύπαρξη ρευστότητας και την πιστωτική επέκταση.

Ως προς τα θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, ορίζεται ότι, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μπορεί να ανατίθεται η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Παρατηρητηρίου σε τρεις υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών ή / και του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τέλος, οι υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξουσιοδοτούνται να καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα, καθώς και τα ειδικότερα στάδια λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, ως προς την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις αρμοδιότητές του, καθώς και να ρυθμίζουν ειδικότερα ή να τροποποιούν τους όρους λειτουργίας του Συμβουλίου.

Δείτε εδώ την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κρούσματα σήμερα: Ανυποχώρητη η πανδημία - 2.186 νέα σε 24 ώρες, 89 θάνατοι και 613 διασωληνωμένοι