ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι οικονομικοί εισαγγελείς ζητούν από τη Γαλλία τη λίστα «Λαγκάρντ»

Οι οικονομικοί εισαγγελείς ζητούν από τη Γαλλία τη λίστα «Λαγκάρντ»

Ραγδαίες εξελίξεις στην περίφημη λίστα «Λαγκάρντ».

Οι οικονoμικοί εισαγγελείς, Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης, οι οποίοι διενεργούν τη σχετική έρευνα ζητούν με επίσημο έγγραφό τους από το υπουργείο Οικονομικών να ξαναζητήσει το cd που είχε παραδώσει η πρώην υπουργός της Γαλλίας και νυν πρόεδρος του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάνρτ στον Έλληνα ομόλογό της, Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Ενέργεια, η οποία θέτει εν αμφιβόλω τη γνησιότητα της λίστας που τους παρέδωσε προ ημερών ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Στέλιος Στασινόπουλος.

«Επειδή κρίνεται αναγκαίο , επί τη βάση των υφιστάμενων δεδομένων να βεβαιωθεί το πραγματικό περιεχόμενο του παραδοθέντος από το Γαλλικό Υπουργείο Οικoνομικών CD για λόγους πρακτικούς, αλλά και αποφυγής των όσων αρνητικών θα σηματοδοτούσε για την περίπτωση , η κίνηση της διαδικασίας παροχής δικαστικής συνδρομής, κρίνομε σκόπιμον να προβή η Υπηρεσία σας στην επαναζήτηση του συγκεκριμένου CD και παρακαλούμεν , επί του τελευταίου τούτου, να έχομε σχετική θετική ή αρνητική ενημέρωση», επισημαίνουν οι οικονομικοί εισαγγελείς σε έγγραφό τους με αποδέκτη τον Υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα.

Επιπλέον ζητούν , όπως προκύτπει επί λεξει από το ίδιο έγγραφο :

Να μας διαβιβάσετε το παραδοθέν από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών CD , το έγγραφο του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών το οποίο συνόδευε το CD κατά την παράδοσή του και τον αριθμό πρωτοκόλλου του Υπουργείου Οικονομικών που έλαβε ως εισερχόμενο πλέον έγγραφο το ως άνω CD και το συνοδευτικό αυτού έγγραφο.