ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και νέα ερώτηση βουλευτών με αποδέκτη την κ. Σκοπούλη

Και νέα ερώτηση βουλευτών με αποδέκτη την κ. Σκοπούλη

Ζητούνται στοιχεία για την ανάθεση προγραμμάτων από το ΕΣΠΑ, σε Φορείς, Ινστιτούτα και ΜΚΟ για δράσεις που αφορούν την ψυχική υγεία

Μία νέα ερώτηση με αποδέκτη την προστατευόμενη του κ. Κουβέλη, Υφυπουργό Υγείας κ. Σκοπούλη, κατέθεσαν 29 Βουλευτές και αφορά την ανάθεση και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου με την επωνυμία «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας πρόληψης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και βελτίωσης της ψυχικής ανεκτικότητας» συνολικού προϋπολογισμού 975.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Φορέας υλοποίησης του έργου ανακηρύχθηκε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής.

Το ερώτημα που προκύπτει, αν και η σκοπιμότητα του έργου εγκρίθηκε από τον Αύγουστο του 2011, είναι αν μπορεί να διατίθεται ένα σχεδόν εκατομμύριο ευρώ για δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης όταν υπάρχουν νοσοκομεία χωρίς αναλώσιμα και με τεράστια λειτουργικά προβλήματα.

Οι Βουλευτές θέτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

1.Aν εκτελείται το συγκεκριμένο έργο και ποια είναι η πορεία χρηματοδότησής του

2.Αν κατατέθηκε τεχνικό δελτίο για το έργο, ποιες δράσεις περιλαμβάνει και ποιες από αυτές έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα

3. Ποιος είναι ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα μέλη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής

erwtisi1
erwtisi2
erwtisi3