ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερχεται η θετική λίστα φαρμάκων

Ερχεται η θετική λίστα φαρμάκων

Ενημέρωση στους ασθενείς για τις παραπλήσιες διαθέσιμες θεραπείες με τις οποίες δεν θα έχουν πρόθετη οικονομική επιβάρυνση πέρα από την συμμετοχή τους στα φάρμακα, θα πρέπει να κάνουν οι γιατροί κατά τη διαδικασία συνταγογράφησης

Αυτό θα προβλέπει διάταξη που ετοιμάζει το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο προεδρικού διατάγματος για την αναμόρφωση των ποινών που θα προβλέπονται στο εξής για τις εξαγωγές φαρμάκων από φαρμακαποθήκες και φαρμακεία.

Με τη νέα διάταξη, ο γιατρός θα διατηρεί το δικαίωμα συνταγογράφησης του φαρμάκου που επιλέγει –βάσει της δραστικής ουσίας– έστω κι αν για τη συγκεκριμένη δραστική δεν υπάρχουν γενόσημα. Αν, όμως, από παραπλήσια δραστική ουσία για την ίδια πάθηση προκύπτει ότι ο ασθενής δεν θα χρειαστεί να πληρώσει παραπάνω από τη συμμετοχή του, τότε ο γιατρός θα πρέπει να ενημερώνει για τη διαφορά αυτή, τον ασθενή.

Η νέα αυτή διάταξη θα εφαρμοστεί μετά την ισχύ της θετικής λίστας συνταγογραφουμένων φαρμάκων, η οποία είναι έτοιμη και περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά – εκτός εκείνων που έχουν ενταχθεί στην αρνητική λίστα και δεν αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ίδια λίστα έχει ήδη σταλεί στο εθνικό τυπογραφείο για δημοσίευση και η ισχύς της αναμένεται την ερχόμενη Παρασκευή ή Δευτέρα.

Οι θεραπευτικές κατηγορίες που χρησιμοποιεί περιλαμβάνουν βασικές ομάδες δραστικών ουσιών φαρμάκων και προβλέπει την ίδια ασφαλιστική τιμή για τα φάρμακα της κατηγορίας, ανάλογα με την ημερήσια δόση που χρειάζεται ο ασθενής. Στην περίπτωση που νεότερες δραστικές ουσίες της ίδιας γενικής φαρμακευτικής κατηγορίας έχουν υψηλότερη τιμή, το φάρμακο θα αποζημιώνεται βάσει της ασφαλιστικής τιμής και η διαφορά που προκύπτει μέχρι τη λιανική τιμή, θα πληρώνεται κατά 50% από τον ασφαλισμένο και κατά 50% από τον ασφαλιστικό οργανισμό.

Εξαίρεση σε αυτόν το γενικό κανόνα αποτελούν 180 φάρμακα που δεν έχουν γενόσημο και δεν εντάσσονται στις ομοειδείς κατηγορίες τους. Πρόκειται για 120 αντιβιοτικά και αντικαρκινικά φάρμακα, καθώς και άλλες 60 δραστικές ουσίες που καλύπτουν διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες.

Για την επιτυχία εφαρμογής της λίστας το υπουργείο Υγείας μελετά την ανάπτυξη συμβάσεων με τις ιατρικές ενώσεις, ώστε στην περίπτωση που διαπιστώνεται συγκεκριμένο συνταγογραφικό προφίλ από ένα γιατρό, τα πειθαρχικά συμβούλια των ιατρικών συλλόγων να αναλαμβάνουν την επίλυση του προβλήματος.

Σημειώνεται ότι εντός Απριλίου αναμένεται η έκδοση νέου δελτίου τιμών φαρμάκων που θα περιλαμβάνει 120 καινούρια σκευάσματα, που αποτελούν τα πρώτα γενόσημα φαρμάκων τα οποία έχουν χάσει την πατέντα τους, όμως ακόμη δεν έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά τα γενόσημά τους. Σύμφωνα με δέσμευση της τρικομματικής κυβέρνησης προς την τρόικα, κάθε μήνα θα εκδίδεται νέο δελτίο τιμών, που θα περιλαμβάνει 400 νέα γενόσημα, για φάρμακα που χάνουν την πατέντα τους.