ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο 83,66% το ποσοστό του ΤΧΣ στην Alpha Bank

Στο 83,66% το ποσοστό του ΤΧΣ στην Alpha Bank

Η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) απέκτησε και κατέχει 9.138.636.364 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 0,30 ευρώ, ή ποσοστό 83,66% επί του συνόλου κοινών μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επίσης, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι κατόπιν γνωστοποιήσεως της εταιρίας Paramount Services Holding Linited την 14.6.2013, η τελευταία από 11.6.2013 κατέχει 140.307.149 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (1,28% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης) και παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (Warrants), οι οποίοι, εφόσον ασκηθούν πλήρως, αντιστοιχούν σε 841.895.806 δικαιώματα ψήφου (7,71% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης).

Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές και Warrants, εφόσον αυτά ασκηθούν πλήρως, ανέρχονται συνολικά σε 982.202.955 ή σε ποσοστό 8,99% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης

Ρoή Ειδήσεων