ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιάτης:70 εκατ. ευρώ το όφελος από επιτάχυνση περιβαλ. αδειοδοτήσεων

Μανιάτης:70 εκατ. ευρώ το όφελος από επιτάχυνση περιβαλ. αδειοδοτήσεων

Σε πάνω από 70 εκατ. ευρώ εκτιμάται, ότι ανέρχεται το ετήσιο όφελος για την εθνική οικονομία με βάση τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του νέου θεσμικού πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης.

Παραδεχόμενος δε, ότι «η περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια από τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους», ο υπουργός ΠΕΚΑ επισήμανε, ότι «οφείλουμε με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον να αξιοποιήσουμε το περιβαλλοντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της φύσης, ως μοχλό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και νέου εθνικού πλούτου». Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το άμεσο όφελος για το δημόσιο, αφού πολλά από τα έργα είναι δημόσια, φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα, προκύπτει έμμεσο όφελος πάνω από 15 εκατ. ευρώ, με την αποδέσμευση προς παραγωγικότερες εργασίες περισσότερων από 700 εργαζομένων. Στα παραπάνω οικονομικά στοιχεία δεν έχει υπολογιστεί το όφελος από την κατάργηση όλων των επικαλυπτόμενων αδειδοτήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, ούτε και το όφελος του ιδιωτικού τομέα από τη μείωση του χρόνου αδειοδότησης.

Με την επιτάχυνση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, βασική προτεραιότητα του ΥΠΕΚΑ, είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας. Όπως υπογραμμίζεται, με κύριο εργαλείο την αποτελεσματική και άμεση εφαρμογή του νόμου 4014/2011, προβλέπεται η δραστική απλοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης με στόχο τη μείωση του αριθμού των απαιτούμενων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη μείωση του χρόνου αδειοδότησης, την κατάργηση επικαλυπτόμενων αδειών και τη διασφάλιση ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος. Σύμφωνα πάντα με τον κ. Μανιάτη, μόνο από την υπογραφή των υπουργικών αποφάσεων για τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ), έναντι 21.500 μελετών που απαιτούνταν ετησίως, μέχρι το 2011, έχουμε κάθε χρόνο 13.300 μελέτες λιγότερες με ετήσιο όφελος για την οικονομία πάνω από 25 εκατ. ευρώ.

Σε συνδυασμό με την κατάργηση της κατηγορίας Β3 και της προμελέτης, η μείωση των φακέλων ξεπερνά τις 20.300 ετησίως, με αποτέλεσμα να έχει ήδη ξεπεραστεί ο αρχικός στόχος για υποδεκαπλασιασμό των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τέλος, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός, «το βάρος πλέον πέφτει, τόσο στην ενδυνάμωση των ελέγχων, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας των μελετών και την περαιτέρω μείωση του χρόνου αδειοδότησης μέσω της προτυποποίησης των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)».