ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβραμόπουλος:Η Ευρώπη πρέπει να στηριχθεί στην αμυντική βιομηχανία της

Αβραμόπουλος:Η Ευρώπη πρέπει να στηριχθεί στην αμυντική βιομηχανία της

Συνήλθε σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη μεικτή σύνθεσή του σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας.

«Αντικείμενό του ήταν η Κοινή Πολιτική στον Τομέα της Ασφάλειας και της Άμυνας, μια κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από την υλοποίησή της περνά η ισχυροποίηση της Ευρώπης, το κοινό Ευρωπαϊκό μας μέλλον», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Σε όλες τις σχετικές διεργασίες η Ελλάδα είναι παρούσα. Οι προτάσεις της Λαίδης Ashton και οι κύριες θεματικές έχουν τεθεί και τις επεξεργαζόμαστε. Τόσο σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, όσο και στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, που ξεκινάει όπως είναι γνωστό, την 1η Ιανουαρίου.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της Κοινής Πολιτικής στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας έρχεται να δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στις κοινές μας επιδιώξεις. Κυρίως στην Κοινοτική Αλληλεγγύη, που τόσο δοκιμάστηκε από τη δημοσιονομική κρίση και την καμπή στη νομισματική ένωση. Απέναντι στους κοινούς κινδύνους, η Ευρώπη διαμορφώνει τις δικές της πολιτικές, το δικό της, «τείχος προστασίας».

Η ασφάλεια των θαλασσίων οδών ενάντια στην Πειρατεία, η ανάπτυξη της κυβερνοάμυνας, οι Ευρωπαϊκές αμυντικές υποδομές και η αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, είναι κορυφαίες θεματικές και πεδία δράσης για την Ενωμένη Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει πάσει θυσία να στηριχθεί στην αμυντική βιομηχανία της και τον βασικό πυλώνα της, που είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό θα πράξουμε. Η Ευρωπαϊκή οικογένεια ανασυντάσσεται και αντιδρά. Η πορεία της Ευρώπης μπαίνει σε μια καινούργια φάση. Πρέπει να οδηγήσει, το ταχύτερο δυνατόν, στην πολιτική ενοποίησή της που είναι η προϋπόθεση για την πλήρη και ουσιαστική ολοκλήρωσή της».