Τροπολογία για τριετή διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων

Τροπολογία για τριετή διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων

Τριετή διάρκεια θα έχουν πλέον οι επαγγελματικές μισθώσεις, σύμφωνα με τροπολογία την οποία προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής του νομοσχεδίου για τον Ενιαίο Φορέα Εξωστρέφειας.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι θα κατατεθεί τροπολογία η οποία θα προβλέπει ότι εφεξής οι επαγγελματικές μισθώσεις θα διαρκούν τρία χρόνια, αλλά θα διατηρηθεί το καθεστώς προστασίας για τις υφιστάμενες επαγγελματικές μισθώσεις, οι οποίες διαρκούν 9+3 χρόνια.

Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι θα κατατεθούν άλλες δύο τροπολογίες: Η πρώτη θα αφορά τον αναπτυξιακό νόμο και θα έχει ρυθμίσεις για την διευκόλυνση των επενδυτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, ενώ με τη δεύτερη θα καταργείται ο θεσμός του «υπόλογου» στα έργα και τις συμβάσεις.