Μίχαλος: Ανεπανόρθωτες οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις λόγω τρόικας

Μίχαλος: Ανεπανόρθωτες οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις λόγω τρόικας

Για ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στην οικονομία από την εμμονή της τρόικας στον όρο να εξοφλούνται εφάπαξ οι οφειλές του 2013, προκειμένου να ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία έως τις 31/12/2012 σε 48 δόσεις, προειδοποιεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε επιστολή στα μέλη της τρόικας, με την οποία επανέρχεται στο μείζον θέμα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Όπως τονίζει στην επιστολή του ο κ. Μίχαλος: «Η εμμονή σας (της τρόικας) στον προαπαιτούμενο όρο να εξοφλούνται εφάπαξ οι οφειλές του 2013, προκειμένου να ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία έως τις 31/12/2012 σε 48 δόσεις, ήταν ακατανόητη και καταστροφική για την επιτυχία της ρύθμισης.

Αν ο όρος αυτός δεν απαλειφθεί το συντομότερο δυνατόν και αν η ρύθμιση της «Νέας Αρχής» δεν προσαρμοστεί στις σημερινές ανάγκες, οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι ανεπανόρθωτες για την οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Η λύση είναι μία και μοναδική. Ένταξη στη ρύθμιση του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στις προβλεπόμενες 48 δόσεις της «Νέας Αρχής» με εκκίνηση αποπληρωμής από 1/1/2015 και καταβολή το 2014 μόνο των τρεχουσών εισφορών και επιπλέον μηνιαία προσαύξηση στο ύψος του 1% του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής».