ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία για τους ομολογιούχους και από τη Χ.Α.

Τροπολογία για τους ομολογιούχους και από τη Χ.Α.

Τροπολογία για την αποζημίωση των ομολογιούχων του ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι το 2012 ζημιώθηκαν από το PSI, κατέθεσε η Χρυσή Αυγή.

Στην τροπολογία της Χρυσής Αυγής, η ζημία που υπέστησαν οι ομολογιούχοι, υπολογίζεται σε ποσοστό 53,5% της αρχικής ονομαστικής αξίας των τίτλων που κατείχαν, και αναγνωρίζεται ως πιστωτικός φόρος (tax credit), που μπορεί να χρησιμοποιείται για την εξόφληση βεβαιωμένων, ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών προς το Δημόσιο.

Για ζημία μέχρι 100.000 ευρώ, το ανώτατο ύψος επιστροφών είναι το 1/3 του συνολικού ποσού ανά έτος, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες οφειλές, το ποσό του πιστωτικού φόρου καταβάλλεται στους δικαιούχους σε τρεις ετήσιες δόσεις.

Για ζημία μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ, το ανώτατο ύψος καταβολής είναι το 10% του συνολικού ποσού (οπότε ο δικαιούχος αποζημιώνεται σε βάθος δεκαετίας).

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν συναίνεσαν στο PSI, μπορούν να ανταλλάξουν τους τίτλους που έλαβαν στις 12 Μαρτίου του 2012 με άλλους τίτλους:

Τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι 31500 ευρώ ανά δικαιούχο, μπορούν να ανταλλαγούν με τριετή ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου ίσης ονομαστικής αξίας, ενώ τίτλοι μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας, μπορούν να ανταλλαγούν αντίστοιχα με ίσης αξίας πενταετή ομόλογα του Δημοσίου.

Η τροπολογία της ΧΑ έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο για την αμοιβαία αναγνώριση των ποινικών αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, όπου έχει κατατεθεί και η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης για τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων.