ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού

Εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού

Τέρμα στα φαινόμενα παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού στη χώρα μας, που προσβάλλουν κάθε έννοια αξιοπρέπειας και ανθρώπινης υπόστασης, φιλοδοξεί να βάλει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας συνδιοργάνωσε με το υπουργείο Παιδείας ημερίδα, κατά την οποία παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Πρόκειται για την πρώτη για τη χώρα μας ολοκληρωμένη πολυτομεακή και συντονισμένη προσπάθεια της πολιτείας, η οποία εκπονείται από Διυπουργική Ομάδα Εργασίας, υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τη συνεισφορά των αρμοδίων Υπουργείων και φορέων, ΜΚΟ καθώς και από προτάσεις μαθητών μετά από Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό.

Ο Γ.Γ Διαφάνειας, Γιώργος Σούρλας, παρουσίασε το Σχέδιο στην ημερίδα και μεταξύ άλλων δήλωσε:

«Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, επιβάλλουν τη συστράτευση, όλων των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, για να συγκροτήσουμε μια κοινωνία, που να δίνει προτεραιότητα στο παιδί, να κατοχυρώνει και να προστατεύει τα δικαιώματα του στην Εκπαίδευση, στην Εργασία, στη Στέγη, στη Διατροφή, στην Υγεία.

Για την επίτευξη των επιδιώξεων αυτών, εκπονήσαμε για πρώτη φόρα στη χώρα μας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των μαθητών, όπως αυτές διατυπώθηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό με θέμα «Τα Δικαιώματα του Παιδιού».

Με το Σχέδιο αυτό, την εκπεφρασμένη πολιτική βούληση και την κοινωνική ευαισθησία, θα θέσουμε τέρμα στα φαινόμενα παραβίασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που προσβάλλει κάθε έννοια αξιοπρέπειας και ανθρώπινης υπόστασης».

Η ταξινόμηση των θεματικών και η κατανομή των επιμέρους δικαιωμάτων στο Σχέδιο Δράσης, έχει ως αφετηρία τη διάρθρωση των δικαιωμάτων, όπως παρουσιάζονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του Παιδιού.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει: το θεσμικό πλαίσιο, την υφιστάμενη κατάσταση, συγκεκριμένες δράσεις με στόχο τη βελτίωση, την προστασία και προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού, τους φορείς υλοποίησης καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων.

Το περιεχόμενο του Σχεδίου περιλαμβάνει, εκτός από τα Γενικά Μέτρα Εφαρμογής Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις Γενικές Αρχές, για την μη διάκριση εις βάρος των παιδιών, το Δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη, τον Σεβασμό των απόψεων του παιδιού, την αρχή του «υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού».

Τα Ατομικά δικαιώματα όπως, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφόρηση, οικογενειακό περιβάλλον, Υιοθεσία, Βία κατά των παιδιών συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και της παραμέλησης, Υγεία και Πρόνοια, Αναπηρία, Αντιμετώπιση παιδικής φτώχειας, Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, Προσχολική φροντίδα, Εκπαίδευση, Ελεύθερος χρόνος και Μέτρα ειδικής προστασίας: Ασυνόδευτα παιδιά, αιτούντα άσυλο – πρόσφυγες, παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών, Παιδιά στο δρόμο, Απονομή Δικαιοσύνης σε Ανηλίκους, Παιδιά θύματα και μάρτυρες εγκληματικών ενεργειών, Παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, Ρομά κλπ. καθώς και τα Προαιρετικά πρωτόκολλα της Σύμβασης ΟΗΕ σχετικά με την Πώληση και εμπορία παιδιών, παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και τα παιδιά σε ένοπλες συρράξεις.

Το Εθνικό Σχέδιο απορρέει από το Σύστημα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και υιοθετείται από την Ελλάδα ως ειδική δράση στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2014-2016). Ενόψει και της 4ης περιοδικής Έκθεσης της Ελλάδας προς την Επιτροπή ΟΗΕ, η χώρα θα αξιολογηθεί στη βάση του Εθνικού Σχεδίου το 2017.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων