Μέσω ΑΣΕΠ οι επικεφαλής στους οργανικούς φορείς του Δημοσίου

Μέσω ΑΣΕΠ οι επικεφαλής στους οργανικούς φορείς του Δημοσίου

Υπουργική απόφαση για την αξιοκρατική επιλογή των επικεφαλής στους οργανικούς φορείς του Δημοσίου προωθεί ο  Δημήτρης Ρέππας.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι αρμόδιοι διευθυντές στις οργανικές μονάδες του κράτους θα επιλέγονται εφεξής μέσω ΑΣΕΠ και διαδικασίες αδιάβλητων γραπτών εξετάσεων.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια για να γίνει επιλογή, όπου απαιτείται.

Πριν από την διεξαγωγή της θα δημοσιεύεται επίσημη προκήρυξη και τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αναρτώνται σε αναλυτικούς βαθμολογικούς πίνακες.