Η μεταστέγαση του υπουργείου Οικονομικών στο «στόχαστρο» της ΝΔ

Η μεταστέγαση του υπουργείου Οικονομικών στο «στόχαστρο» της ΝΔ

Ερώτημα για τη μεταστέγαση των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών στο πρώην βιομηχανικό κτίριο της Κεράνης υπέβαλλε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Βρούτσης, στον υπουργό Οικονομικών, Ευάγγελο Βενιζέλο.

«Η όποια απόφαση ληφθεί θα πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομοτεχνική μελέτη που θα αποδεικνύει το όφελος του δημοσίου», επισημαίνει ο «γαλάζιος» βουλευτής, που ερωτά για το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς των υπηρεσιών στο νέο κτίριο, για τις υπηρεσίες που θα μεταφερθούν, για το νυν κόστος στέγασης των υπηρεσιών του υπουργείου καθώς και για τους ιδιοκτήτες των κτιρίων.

Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι από τη μεταστέγαση θα εξοικονομηθούν 7.039.654,08 ευρώ ετησίως, από ενοίκια που καταβάλλονται σε περισσότερα από πενήντα κτίσματα στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία στεγάζουν τις υπηρεσίες.