«Η Ε.Ε. πρέπει να αλλάξει…»

«Η Ε.Ε. πρέπει να αλλάξει…»

Ο πρώην πρωθυπουργός στην «Φραγκφούρτερ Αλγκεμάινε»

Σχόλιο: Και μετά άδειασαν τα τάπερ!