ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

«Πρώην οθωμανική επαρχία η Ελλάδα!»

«Πρώην οθωμανική επαρχία η Ελλάδα!»

Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων

Σχόλιο: Τελικά υπάρχουν ψεκασμένοι…