Ο Πειραιάς βγαίνει από το πολιτιστικό τέλμα δεκαετιών

 Ο Πειραιάς βγαίνει από το πολιτιστικό τέλμα δεκαετιών

Κατά την εκδήλωση επαναλειτουργίας του θεάτρου

Σχόλιο: Ο Πειραιάς αλλάζει και πλέον αναγνωρίζεται