Κανένα ναυάγιο για «Ελιά» και «58»

Κανένα ναυάγιο για «Ελιά» και «58»

Στο Βήμα fm

Σχόλιο: Φυλλοξέρα και δάκος…