ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: Καμία μέριμνα για φαρμακευτική δαπάνη, εμβόλια και clawback

ΣΦΕΕ: Καμία μέριμνα για φαρμακευτική δαπάνη, εμβόλια και clawback

Επιστολή αποδοκιμασίας της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα του φαρμάκου, απέστειλε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) στον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, με έντονες αιχμές για το ότι οι προτάσεις της φαρμακοβιομηχανίας αγνοούνται συστηματικά, τη στιγμή που τα όρια έχουν ξεπεραστεί για τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών εταιρειών.

Πρόκειται για την επίσημη αντίδραση της φαρμακοβιομηχανίας στις ανακοινώσεις του Ανδρέα Ξανθού στην Επιτροπή Παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και στην τροπολογία του υπουργείου Υγείας που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την κατάργηση της μείωσης των συντάξεων. Εκτός από τη μία ανατιμολόγηση φαρμάκων το χρόνο, η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας κλειστών προϋπολογισμών στη νοσοκομειακή δαπάνη σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4).

Η νέα δέσμη προτάσεων φαρμακευτικής πολιτικής δεν εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των εταιρειών του κλάδου ούτε τελικά εξυπηρετεί το συμφέρον των ασθενών, εκτιμά ο ΣΦΕΕ, γιατί ακόμα και μετά την έξοδο από τα μνημόνια δεν λαμβάνεται καμία ουσιαστική μέριμνα για την αναπροσαρμογή της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης σε ένα λογικό ύψος, το οποίο θα επαρκεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

«Διαχρονικά υποβάλλουμε προτάσεις που αγνοείτε» επισημαίνει ο Σύνδεσμος. «Εμείς σας επαναλαμβάνουμε ότι τα όρια έχουν ξεπεραστεί και πρέπει να λάβετε μέτρα για να εξασφαλίσετε και τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών εταιρειών και την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακά τους». Για το αμέσως επόμενο διάστημα, ο ΣΦΕΕ ζητά:

1. Κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των ανασφαλίστων πολιτών από τα κονδύλια της πρόνοιας.

2. Εύρεση επιπλέον/νέου κονδυλίου για την πρόληψη (εμβόλια), όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

3. Θέσπιση ενός ανώτατου ορίου στο clawback με την εισαγωγή της συνυπευθυνότητας, αλλά και μείωση του clawback μέσω αφαίρεσης κονδυλίων από τις επενδύσεις για κλινική έρευνα ή από τις επενδύσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή στον ευρωπαϊκό κανονισμό περί ψευδεπίγραφων φαρμάκων (coding & serialization).

Ο ΣΦΕΕ επισημαίνει ότι και το 2019 όλο το βάρος του μη ελέγχου της δαπάνης θα πέσει πάλι στη φαρμακοβιομηχανία μέσω ενός ολοένα αυξανόμενου clawback, αφού τα μέτρα συγκράτησης της δαπάνης (ΗΤΑ, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα κοκ) καθυστερούν στην εφαρμογή τους.

Για το clawback πιο συγκεκριμένα, ο ΣΦΕΕ διαφωνεί με την πρόταση του υπουργείου Υγείας για την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της ανάπτυξης από 90/10 σε 75/25. «Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι όποιες εταιρείες καταφέρουν να αναπτυχθούν μέσα στην επόμενη χρονιά (έστω και πλασματικά λόγω συγχωνεύσεων ή αλλαγών σε συνεργασίες) θα τιμωρηθούν συμμετέχοντας σε ένα "πρόστιμο" από 150 - 200 εκατ. ευρώ ανάλογα με την έκβαση του clawback. Το "πρόστιμο" αυτό για το 2018 ήταν περίπου 60 εκατ. ευρώ! Σε μια χώρα που αναζητά την ανάπτυξη εσείς την τιμωρείτε! Να σημειωθεί μάλιστα ότι τα προϊόντα που αναπτύσσονται, επιβαρύνονται ούτως ή άλλως με αυξημένα rebate με βάση τη σημερινή δομή του συστήματος» αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Για την αύξηση της νοσοκομειακής δαπάνης για το φάρμακο κατά 45 εκατ. ευρώ το 2019, ο ΣΦΕΕ τονίζει ότι είναι ένα ελάχιστο ποσό μπροστά στην πραγματική δαπάνη που απαιτείται. Για το 2018 δεν έχει γίνει διόρθωση, όπως τα τελευταία δύο χρόνια, με αποτέλεσμα clawback και rebate να ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ ή αλλιώς το 43% της δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. «Επίσης, ενημερωθήκαμε ότι νομοθετείτε κλειστούς προϋπολογισμούς σε επίπεδο ATC4 ή ATC5 (κατηγορία ή προϊόν) στα νοσοκομεία για το 2019, τη στιγμή μάλιστα που μέχρι σήμερα 12/12/2018 δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για την υπέρβαση της νοσοκομειακής δαπάνης το 2018 και οι εταιρείες δεν έχουν λάβει τα εκκαθαριστικά σημειώματα» προσθέτει ο ΣΦΕΕ.

Ως προς το νέο τρόπο τιμολόγησης, ο ΣΦΕΕ αναγνωρίζει την πρόθεση του υπουργείου Υγείας να γίνουν διορθώσεις στα φάρμακα η τιμή των οποίων είναι κάτω από τη χαμηλότερη της Ευρώπης. Ωστόσο, εμμένει στη θέση ότι η σύγκλιση των τιμών πρέπει να προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρωζώνης.

Τέλος, επικροτεί την κατάργηση του rebate εισόδου 25% για τις νέες δραστικές ουσίες και την αντικατάστασή του από το σταδιακά απομειούμενο rebate 5/4/3/2/1%. Τονίζει όμως ότι δεν θα πρέπει να συνδέεται με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης καθοιονδήποτε τρόπο.

Επικαλούμενος το παράδειγμα της Πορτογαλίας, ο ΣΦΕΕ επαναλαμβάνει το αίτημά του για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την κυβέρνηση σε ορίζοντα τριετίας, με στόχο ένα προβλέψιμο και σταθερό πλαίσιο. «Στην Πορτογαλία με την έξοδο από τα μνημόνια η φαρμακοβιομηχανία υπέγραψε ένα μνημόνιο συνεργασίας με την Κυβέρνηση (Υπουργεία Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης) για 3 χρόνια, ορίζοντας κατευθυντήριες γραμμές και προωθώντας την προβλεψιμότητα. Εμείς γιατί δεν μπορούμε;» καταλήγει η επιστολή προς τον υπουργό Υγείας.

Ροή Ειδήσεων